JAVNA RASVJETA- EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI

Javne prometne površine, pješaćke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete. Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti, te mora biti funkcionalna i estetski oblikovana. Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni, kao i potrebama prometa i građana.

Redovito održavanje opreme i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti dužna je obavljati fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Tučepi povjerila te poslove.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Komentari:

Komentirajte sa računom:

Za komentare je potrebna prijava. Prijavite se ili napravite račun OVDJE