JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA - EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti navedenih javnih površina.

Komentari:

Komentirajte sa računom:

Za komentare je potrebna prijava. Prijavite se ili napravite račun OVDJE