Pristup informacijama
Kako bi stanovništvu bio omogućen brz i jednostavan pristup informacijama, možete putem aplikacije na web stranici i pametnom telefonu direktno poslati upit prema službenicima za pravo na pristup informacijama i saznati informacije koje posjeduju tijela javne vlasti. Možete podnijeti zahtjev o pravu na pristup informacijama, zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama definirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i ima za cilj omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.