Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

 

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

 

Službenom web stranicom www.opcina-levanjska-varos.hr upravlja voditelj obrade – OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ sa sjedištem u Levanjskoj Varoši: Glavna 70, OIB: 41768774264.

 

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

 

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

 

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

 

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

 

 

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

 

  • službenik za zaštitu podataka: Valentina Zaklanović
  • adresa: Glavna 70, 31416 Levanjska Varoš
  • telefon: +385 (0) 31 864 010
  • e-mail: opcina.levanjska.varos@gmail.com

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

Zahtjevi

 

  • Zahtjev ispitanika o povlačenju privole
  • Zahtjev ispitanika na pristup
  • Zahtjev ispitanika na ispravak
  • Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje (pravo na  zaborav)
  • Zahtjev ispitanika za pravo na ograničenje obrade
  • Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor

 

 

Zakonodavni okvir

 

 

Komentirajte sa računom:

Za komentare je potrebna prijava. Prijavite se ili napravite račun OVDJE