Politika zaštite osobnih podataka

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

CENTAR ZA KULTURU LOPAR nema svoju web stranicu već za svoje potrebe koristi službenu web stranicu od strane svog osnivača OPĆINE LOPAR.

Pristupom na ovu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem ove službene web stranice.

Službenom web stranicom http://www.opcina-lopar.hr/ustanove-trgovacka-drustva/centar-za-kulturu/ upravlja osnivač CENTRA ZA KULTURU LOPAR sa sjedištem u Loparu na adresi: Lopar 284, 51281 Lopar 4, OIB: 40433737745.

CENTAR ZA KULTURU LOPAR prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Zaposlenici CENTRA ZA KULTURU LOPAR odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

CENTAR ZA KULTURU LOPAR prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradi podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

U skladu sa našom zadaćom koja je od javnog interesa, fotografije koje se slikaju na javnim skupovima objavljujemo na službenoj Internet stranici Općine Lopar u svrhu promocije našeg rada.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

 

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

  • službenik za zaštitu podataka: Antonija Matahlija
  • adresa: Lopar 284, 51281 Lopar
  • telefon: +385 (0)51 775 392
  • e-mail: czk@lopar.com, info@opcina-lopar.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Zakonodavni okvir

 

Komentirajte sa računom:

Za komentare je potrebna prijava. Prijavite se ili napravite račun OVDJE